In Nederland, per gewone post,
geen verzendkosten!
per Track&Trace vanaf €100,-
geen verzendkosten

aanmelden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot bestellingen via de webwinkel tussen Bengel Kindermode en de klant.
1.2 Bengel Kindermode heeft het recht om deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.
1.3 Indien de klant een bestelling plaatst, verklaart zij zich akkoord met de algemene voorwaarden.

2. Prijzen

2.1 Alle prijzen staan vermeld in euro's en zijn inclusief de B.T.W.
Verzendkosten per gewone post zijn bij de vermelde prijzen inbegrepen tenzij anders aangegeven
2.2. Bengel Kindermode is niet verantwoordelijk voor tik- zet- programmeer- en/of drukfouten in de website waardoor een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden vermeld. Indien zich dit voordoet zal de prijs z.s.m. worden aangepast. Aan verkeerde prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Bestellen en betalen

3.1 Bengel Kindermode streeft ernaar om bestellingen zoveel mogelijk dezelfde werkdag, na ontvangst van de betaling, te verzenden.
3.2 Na een bestelling ontvangt de klant zo spoedig mogelijke een e-mail ter bevestiging. In deze orderbevestiging staat het aankoopbedrag van uw artikel(en) en, indien van toepassing, de verzendkosten. Deze bevestiging is tevens de factuur. Mocht u na de bestelling geen bevestiging hebben ontvangen dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar winkel@bengelkindermode.nl
3.3 Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.
3.4 Wanneer de betaling niet binnen 7 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.
3.5 Betaling vindt plaats via de volgende betalingsmethoden;
a. via Ideal
b. betaling vooruit; via overboeking per bank of giro.

c. onder rembours; dit kost EURO 11,95 ongeacht het orderbedrag.

4. Verzending

4.1 Betaalde bestellingen binnen Nederland worden per gewone post vrijwel altijd gratis verzonden. Bij kleine afgeprijsde bestellingen kan het zijn dat verzendkosten in rekening worden gebracht, maar dan is dat duidelijk aangegeven. Indien u zelf kiest voor de grotere zekerheid van Track&Trace wordt Euro 6,75 per bestelling in rekening gebracht binnen Nederland. De keuze voor welke methode wordt gekozen is aan de klant. Indien de klant kiest voor verzending met Track&Trace-service, ontvangt de klant de bijbehorende Track&Trace-code per mail op het moment van verzending. Alle verzendingen vinden per TNT-post plaats en worden uitgevoerd onder de algemene TNT-post-voorwaarden. U vindt deze op: http:/www.tntpost.nl/overtntpost/site/disclaimer/algemene-voorwaarden.aspx
4.2 Bengel Kindermode is niet anders dan TNT-post aansprakelijk voor verlies of beschadiging van verzonden artikelen, tenzij vast komt te staan dat het verlies of de beschadiging is ontstaan door een fout van Bengel Kindermode. In dat geval is de aansprakelijkheid van Bengel Kindermode hoogstens de grootte van het orderbedrag met een maximum van EURO 750,==.

5. Retouren

5.1 U kunt door u bestelde artikelen retourneren onder de volgende voorwaarden:
5.2 Binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling, ontvangen wij een e-mail van u waarin u meedeelt welke artikelen u van uw bestelling retour wilt zenden. U ontvangt van ons een bevestiging per e-mail.
5.3 Na verzending van uw e-mail dient u binnen 2 werkdagen de artikel(en) retour te zenden.
5.4 De goederen dienen in staat van ontvangst te zijn; ongedragen en ongeschonden en voorzien van aangehechte originele kaartjes.

5.5 Retourzendingen kunt u sturen naar;

Bengel Kindermode
Sprongstraat 3
7201KS Zutphen

5.6 De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant, tenzij de retourzending het gevolg is van een fout die gemaakt is door Bengel Kindermode.
5.7 indien aan de terzake gestelde voorwaarden is voldaan en de retourgestuurde artikelen door Bengel Kindermode zijn ontvangen, wordt het aankoopbedrag, eventueel en in rede, vermeerderd met de door de klant gemaakte verzendkosten, zulks ter beoordeling van Bengel Kindermode, binnen 3 werkdagen op de rekening van de klant teruggestort.

6. Voorraad

De bestellingen zijn uit voorraad leverbaar. Het kan voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad of uitverkocht is. De klant wordt hiervan z.s.m. door Bengel Kindermode op de hoogte gesteld. Het betreffende bedrag zal z.s.m. door Bengel Kindermode aan de klant worden teruggeboekt.

7. Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen door Bengel Kindermode gebruikt en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, uitsluitend waar noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. Uw gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Bengel Kindermode; zodra u aangeeft daar niet langer prijs op te stellen, worden uw gegevens verwijderd.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Bengel Kindermode garandeert dat de te leveren produkten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
8.2 De onder 8.1 genoemde garantie geldt gedurende een maand na de levering.
8.3 Als bewijs met betrekking tot de garantie ontvangt u van Bengel Kindermode een aankoopbewijs.
8.4 Indien de te leveren artikelen niet voldoen aan deze garanties, zal Bengel Kindermode deze artikelen binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan en na kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze en oordeel van Bengel Kindermode vervangen of zorgdragen voor herstel.
8.5 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Bengel Kindermode, klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het artikel of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het artikel niet bestemd is.
8.6 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Bengel Kindermode niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
8.7 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw grantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst betaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan klant is verkocht en geleverd.
8.8 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Bengel Kindermode beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van het in overleg met klant, vast te stellen bedrag.
8.9 onverminderd het bovenstaande is Bengel Kindermode niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.

9. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht toepasselijk.

Vragen klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust op met ons: tel 0575-514198 of per e-mail winkel@bengelkindermode.nl
 

tntideal

Voor 17.00 uur besteld, zelfde dag verzonden!
( betaling met Ideal)

 
Website design by Servion, web development by CDyWeb